přihlášky

Přihlášení již pouze na místě dle našich možností nebo e-mailem bikemusicfest@seznam.cz
Seznam již přihlášených borkyň a borců najdeš TADY

Vámi zadané osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Tyto informace jsou potřebné pro plánování a organizaci BikeMusicFest 2010. Platby provádějte na č. účtu: 670100-2207808639/6210 a jako variabilní symbol uved´te kód vygenerovaný v přihlašovacím formuláři nebo své mobilní telefonní číslo.

Přihlášky za snížené startovné do 23.6.2010 a do 3.8.2010. Na místě pouze dle možností pořadatele.


kategorietermínstartovné

jednotlivci - D,D+,H,H+do 23.6.2010180 Kč
dvojice - DH,DH+,DD,DD+,HH,HH+ do 23.6.2010380 Kč
přívěsné vozíky - PVdo 23.6.2010150 Kč

jednotlivci - D,D+,H,H+do 3.8.2010230 Kč
dvojice - DH,DH+,DD,DD+,HH,HH+do 3.8.2010430 Kč
přívěsné vozíky - PVdo 3.8.2010200 Kč

jednotlivci - D,D+,H,H+na místě300 Kč
dvojice - DH,DH+,DD,DD+,HH,HH+na místě500 Kč
přívěsné vozíky - PVna místě250 Kč
doprovodné akce pro dětina místě30 Kč
samostatný vstup na večerní hudební festivalna místě100 Kč

V ceně startovného D,D+,H,H+,DH,DH+,DD,DD+,HH,HH+ je i vstup na večerní festival

Startovné je nutno uhradit do 23.6.2010 nebo 3.8.2010 (den kdy je částka připsána na účet). Doporučený den pro odeslání startovného je cca 2-3 dny před termínem.

Poloha centra závodu: GPS 50°43'39.69"N; 15°23'22.61"E

Pravidla a podmínky:

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku. Vyplněním této přihlášky potvrzují, že berou na vědomí veškerá pravidla závodu a že startují na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

3.Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou přilbu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO a startovním koridoru MTB.

4.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

5.Každý z účastníků obdrží po startu na stanovišti tzv. mapového startu turistickou mapu, ve které bude mít vyznačeny kontroly s bodovým ohodnocením. Záleží na závodnících, jakou strategii zvolí, aby v daném časovém limitu získali co nejvyšší počet bodů.

6.Startuje se v pravidelných časových intervalech po 3 minutách. Čas startu se závodník dozví ve startovní listině.

7.Průchod kontrolami si závodníci značí do kontrolní karty, kterou odevzdají pořadateli při průjezdu cílem.

8.Časový limit MTBO je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.

9.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.

10.V kategorii dvojic je zakázána větší vzdálenost mezi dvojicí, než na doslech.

www.bikemusicfest.cz :100 Hard,z.s. (c) 2006 - 2021