charakter

Bike Music Fest - Nejtěžší závod v Pasekách

Hlavní kategorie - jednotlivci a dvojice

Závod se skládá ze dvou etap:

První - orientační maratón typu scorelauf. Scorelauf = orientační závod s volným pořadím kontrol a jejich různým ohodnocením. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů v daném časovém limitu a předem určenou penalizací za pozdní příjezd. Kontroly by měly být rozestavěny tak, aby i ti nejlepší nebyli schopni posbírat v limitu vše. Jede se podle turistické mapy, kterou obdržíte na startu a ve které jsou zakresleny kontroly. Je jen na Vás, jakou strategii zvolíte aby jste dosáhli co nejvyššího počtu bodů v časovém limitu. V předešlém ročníku jste si oblíbili jako vloženou disciplínu jednoduché lanové překážky, které šly absolvovat bez problémů například i v "espédéčkách".

Po této etapě není ovšem nic rozhodnuto, neboť následuje etapa druhá - výjezd. Zde jde o to, vyjet pod sedačkovou lanovkou co nejvýše a tak třeba bodově předstihnout soupeře. Výjezd je rozdělen do úseků, které jsou bodově ohodnoceny. V případě shodného počtu bodů rozhoduje čas v MTBO. Závod je koncipovaný tak, aby se mohl účastnit každý cyklista mající 5 pohromadě (jízdní kolo, cyklistickou přilbu, hodinky, nebo ponětí o čase a dobrou náladu).

Doprovodné kategorie - jednotlivci a dvojice

Závodníci absolvují orientační maratón typu scorelauf na svých strojích - kola s přívěsným vozíkem, dvojkola / tandemy, lehokola a další nezařazené typy. Závodníci dostanou na startu mapu a kontrolní otázky, které řeší během časového limitu, který je shodný s hlavními kategoriemi - 5 hodin.

Doprovodné kategorie - děti do 14-ti let

Závodníci absolvují trať zručnosti, která obsahuje nejrůznější překážky jako např. překlápěčky, kuželky, přejezd prkna apod., a po té nastupují na jednoduchý dětský orientační běh v okolním terénu a s pomocí oficiálních elektronických čipů pro OB zaznamenají průběh této části. Závod pro děti dále obsahuje výjezd pod sedačkovou lanovkou.

Pátek 10.8. - večer s Honzou Kopkou: večer před závodem budete moci poznat a diskutovat s Honzou Kopkou o nevšedních extrémních akcích, které bude popisovat při večerní projekci.

www.bikemusicfest.cz :100 Hard,z.s. (c) 2006 - 2021