Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Provozovatel internetového stránek www.bikemusicfest.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s pravidly o registračními podmínkami.

Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, týmu a kontaktní osobu), adresu, rok narození, telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše registraci u nás. V případě vyzvednutí objednání dodatečného zboří, jež byla uhrazeno předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout nárok na vrácení zboží či peníze vydat/proplatit. Stejný postup je uplatňován v případě, že si jdete vyzvednout některý produkt v rámci speciálních služeb, které nabízíme.

K čemu údaje slouží?
Pro realizaci registrace k závodu a dodání služeb na námi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem registrace k závodu, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

Žádná překvapení! Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.

Zajistíme bezpečnost vašich informací. Zavazujeme se k zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

V zájmu toho , že je závod veřejný jsou na seznamu přihlášených vedle Vašeho týmu ID registrace vidět i Vaše jména ...

Máte nad nimi stále kontrolu. Váše data, které máme jen my, nikdo jiný a nikdy jiný mít nebude, můžete aktualizovat/změnit kdykoliv.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit/aktualizovat/změnit?
V případě, že chcete Vaše údaje upravit či zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@bikemusicfest.cz.

www.bikemusicfest.cz :100 Hard,z.s. (c) 2006 - 2021