ROZPIS

Datum závodu:

sobota 17. srpna 2019

Centrum závodu:

Paseky nad Jizerou 222, Na Perlíčku - Prdek www.prdek.cz

GPS souřadnice: GPS: 50°43’29.63″N,15°22’39.21″E

Prezentace:

pátek 16.8.         od 19:30 do 22:00 v centru závodu na Prdku

sobota 17.8.       od 07:00 do 08:30 v centru závodu na Prdku

Parkování:

přímo v centru závodu (akceptujte pokyny pořadatelů)

Start:

Intervalový start ve vlnách po 3 minutách. Start první vlny (tři dvojice) v 09:00 přímo z centra závodu, další pak ve tříminutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit tři minuty před svým ostrým startem, kdy také dostanou dvě mapy do dvojice a mohou začít plánovat postup (nezapomeňte si fix, body jsou ale již v mapě). V okamžiku ostrého startu vyjíždíte na trať, od této chvíle vám také běží časový limit.

Mapa:

Závod proběhne na turistické mapě 1:50 000 SHOCart, stav červenec 2019 s mírnou aktualizací. Cyklostezky nejsou na závodní mapě vyznačeny. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá.

Kontroly: konzultuji a připravuji s hlavním nejlepším mapařem :-)))) dodáme !!

Pozor:

Bodové ohodnocení kontrol:

V závodním prostoru je 30 kontrol s čísly 10 – 81, které jsou ohodnoceny body v rozmezí 10 – 80. Počet bodů za kontrolu = první číslice krát 10 (kontrola 20 = 20 b., kontrola 25 = 20 b., kontrola 39 = 30 b. atd). Navíc je možné získat bonus 100 b. za sebrání osmi kontrol označených v popisech šedým podkresem, na mapě černým kolečkem (ostatní kontroly červeně). Celkový počet bodů za MTBO je tedy 1000.

Označení kontrol v terénu:

Kontrolní stanoviště jsou označena červenobílým fáborkem („mlíkem“) používaným pro cyklistické závody. Kontroly budou na jasných místech, většinou ale mírně skryté, aby se snížilo riziko odcizení. K označení průchodu kontrolou slouží orienťácké kleště, které budou připevněny k fáborku – těmi orazíte příslušné políčko závodního průkazu. Pokud fáborek chybí a vy jste si jisti, že jste správně a kontrolu nemůžete najít, vyfoťte prosím místo kontroly jako důkaz do Vašeho mobilního telefonu.

Časový limit:

Pro všechny kategorie je limit 6 hodin. V případě pozdního příchodu na start nezískávají závodníci nárok na prodloužení limitu – čas jim běží od okamžiku jejich ostrého startu dle startovní listiny. Za pozdní příjezd následuje penalizace, v případě příjezdu více než 30 minut po limitu nebude týmu umožněno odstartovat do části MTB (časovka do vrchu) = za tuto část bude mít 0 bodů.

Cíl MTBO:

Cíl je v prostoru centra závodu a bude otevřen od 14:00 do 16:30. V případě, že závod vzdáte a nedorazíte do cíle, napište nám prosím SMS na 774608224, ať o vás nemáme strach. V cíli odevzdáte kartičku s oraženými kontrolami, závod však pro vás ještě nekončí.

Start MTB:

Nejpozději v čase +7:00:00 po svém startu do první etapy (MTBO) se dvojice dostaví na start výjezdu MTB (bude upřesněno) pod prostorem cíle, odkud na pokyn startéra vyjíždí společně nahoru. Bodování podle pořadí (10 b. za každého pomalejšího soupeře), každý tým má jen jeden pokus.

POZOR – závodníci vyjíždějící mají přednost před závodníky sjíždějícími na start MTB!!!

Hodnocení výsledků:

Pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolách a při výjezdu. Za příjezd po limitu jsou body strhávány za každou započatou minutu takto: při zpoždění do 5 minut 2 body/min, nad 5 minut pak 5 bodů/min (= příklad: příjezd 05:02 po limitu = minus 15 b.)

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas, případně body za MTBO.

WC:

V restauraci.

Sprchy:

Na Perlíčku - Prdek

Mytí kol:

V prostoru centra závodu.

Občerstvení:

V restauraci.

Vyhlášení vítězů:

Proběhne v centru závodu cca v 19:00. Pro první 3 týmy v každé kategorii budou připraveny diplomy.

Vypsané kategorie (může se změnit před startem dle počtu účastníků):

HH – dvojice muž/muž

HH+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let - platí věk dosažený v letošním roce, tj, i "nedožitý")

DH – dvojice muž/žena

DH+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)

DD – dvojice žena/žena

DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)

E – elektrokola bez rozdílu pohlaví i věku jezdce (soutěží pouze v MTBO – bez výjezdu)

DoDet – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 18 let – jedna společná kategorie pro děti jedoucí samostatně, na gumicuku/tyči nebo v sedačce/přívěsném vozíku

Kl/Ho – kluci/holky – doprovodné akce v širším prostoru centra pro děti do 14 let

Doporučené vybavení:

Kolo a mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole). Všichni musí mít na hlavě přilbu, a to po celou dobu závodu VČETNĚ výjezdu. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje. Zájemcům o ubytování doporučujeme využit nabídky penzionů v okolí. Stany a obytné automobily je možné postavit/parkovat v blízkém okolí centra.

Pravidla a podmínky:

1. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále na dohled, resp. doslech; na kontrolách a v cíli musí být dvojice spolu.

2. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se za plného silničního i turistického provozu, buďte proto opatrní a ohleduplní.

3. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě. V prostoru leží části CHKO Jizerské hory a Krkonošského národního parku. Je bezpodmínečně nutné nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.

4. Je zakázáno jezdit mimo cesty vyznačené v mapě. Porušení tohoto zákazu bude trestáno diskvalifikací.

Další informace:

Saša Kotačka

+420 774 608 224

info@bikemusicfest.cz

http://www.bikemusicfest.cz/

Startovné jednotné:

- MTBO + MTB dvojice - 600,- Kč / za dvojici - do 31.7.2019. Na místě 700,- Kč / za dvojici
- MTBO + MTB DoDet - (1dospělí + 1dítě) 500,- Kč (každý další + 100,- Kč) - do 31.7.2019. Na místě 600,- Kč

- MTB výjezd + jízda zručnosti + orientační běh - startovné 100,- Kč
/ doprovodná akce pro děti do 14-ti let včetně /

Hudební festival 150,- Kč (závodníci mají vstup v ceně startovného)

Doporučujeme se přihlásit s předstihem ještě za zvýhodněné startovné, protože pořadatel má omezenou kapacitu startovních čísel.

 

Disciplíny
označení disciplíny popis disciplíny
MTBO orientační závod (klasika)
MTB výjezd po žluté TZ - start: křižovatka se silnicí 290, cíl: cíl MTBO (Na Perlíčku)  
Kategorie
DD dvojice ženy do 90 let
DD+ dvojice ženy nad 90 let
DDE dvojice ženy elektrokola (min. 1 elektrokolo)
HH dvojice muži do 90 let
HH+ dvojice muži nad 90 let
HHE dvojice muži elektrokola (min. 1 elektrokolo)
Smíšené kategorie
DH žena + muž do 90 let
DH+ žena + muž nad 90 let
DHE žena + muž elektrokola (min. 1 elektrokolo)
DoDet dospělý/í a dítě do 18 let
Doprovodná akce pro děti na kole do 14-ti let (v centru závodu)
Kl kluci
Ho holky
V případě menšího počtu přihlášených než 6 v dané kategorii si pořadatel vyhrazuje právo sloučit kategorii s nejbližší.
Propozice
čas/průběh události událost :-)
pá 16.8. 19:30 - 22:00 prezentace a vydávání startovních čísel na všechny hlavní disciplíny
- restaurace Na perlíčku (Prdek) - GPS: N50°43’29.63″, E15°22’39.21″
so 17.8. 7:00 - 8:30 prezentace a vydávání startovních čísel na všechny hlavní disciplíny
- restaurace Na perlíčku (Prdek) - GPS: N50°43’29.63″, E15°22’39.21″
8:45 - 8:55 rozprava/výklad tratě
9:00 - 10:00 start 00 - intervalový ve vlnách
11:30 - 12:00 prezentace doprovodných disciplín - kluci a holky do 14-ti let
12:00 - 14:00 start doprovodných akcí pro děti Kl + Ho– parkoviště, přilehlé okolí restaurace Na perlíčku
po 15:00 po dojetí první etapy se závodník dostaví na start maximálně v limitu START + 7 hodin
18:00 - 18:30 vyhlášení vítězů dětské kategorie
19:00 - 01:00 večerní hudební festival - v jeho průběhu vyhlášení výsledků BMF
www.bikemusicfest.cz :100 Hard,z.s. (c) 2006 - 2021